Akaid

Akaid
Sırala:  
 • İman Rüzgarı Esince Abdulmennan Joulha
   
  Kategori Akîde
  Yayıncı Guraba Yayınları
  Liste Fiyatı 15.00 
  Barkod-ISBN 9786055387708
  Yayın Tarihi 0000-00-00
  Yayın Dili Türkçe
  Orjinal Adı İman Rüzgarı Esince
  Baskı Sayısı 1.Baskı
  Sayfa Sayısı 176
  Kapak Karton
  Kağıt Şamua
  Boyut 135 X 210
  ,
  ,,
  ,,,,
  ,,,
  ,,,
   
  Guraba Yayınları
  Sepete Ekle
  8.00 TL
  20.00 TL
 • Fıkhu’l Ekber İslam İnanç Esasları İmam Şafii

  Fıkhu’l-Ekber - İslam İnanç Esasları

  Muhammed b. İdris Eş-Şâfiî (v. 204/820) sadece fıkıh alanında değil, Ehli Sünnet itikadının oluşup gelişmesinde önemli katkıları olan simalardan biridir. Nasıl ki Ebu Hanife’nin itikadî anlayışı, İmam Maturidî ile sistematik bir kelam ekolüne dönüşmüşse, İmam Şâfiî’nin itikadî anlayışı da İmam Eş’arî ile sistematik bir kelam ekolüne dönüşmüştür. Tarihten günümüzde İslâm’a karşı yapılan saldırılar müslümanların tevhid, nübüvvet ve ahirete dair itikadlarını tahrif etmeye yöneliktir. Bundan dolayı Ehli Sünnet âlimleri Müslümanların itikadını Kur’ân ve sahih sünneti merkeze alarak aklî izahlarda bulunarak muhalifleri ilzam etmeye ve Müslümanların tahlidi imandan tahkiki imana sevketmeye çalışmışlardır. Elinizdeki eser, böyle bir çabanın ürünüdür. Her ne kadar İmam Şâfiî tarafından yazılmış olmasında şüphe olsa da, İmam Şafiî’ye yakın bir dönemde İmam Şâfiî’nin itikadî görüşlerini bir araya getirip izah etmeyi hedefleyen bir çalışma olduğu kesindir. Zira İmam Şâfiî’nin Fıkhu’l-Ekber adlı eserine dair günümüze ulaşan en eski nüsha onun vefatından yaklaşık 90 yıl sonrasına aittir. Kur’ân vahyi gökten inen suya benzer. Nasıl ki su kaynağına yaklaşıldıkça berraklaşır, Asr-ı Saadete yaklaştıkça İslâm inanç sistemi de berraklaşmaktadır. Bundan dolayı ilk dönemde yazılmış olan eserlerin önemi bir kat daha artmaktadır. 
  Yayın Tarihi
  ISBN 6054997954
  Baskı Sayısı 1. Baskı
  Dil TÜRKÇE
  Sayfa Sayısı 58
  Cilt Tipi Karton Kapak
  Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
  Boyut 10.5 x 19 cm
  Kitabi Yayınları
  Sepete Ekle
  4.00 TL
  8.00 TL
 • Bütün Yönleriyle Tevhîd İmam Muhammed et-Temimi

  Bütün Yönleriyle Tevhîd

  Fethu'l-Mecîd alâ Şerhi Kitâbi't-Tevhîd
   
  Büyük Boy * Ciltli * Şamua Kağıt * 720 Sayfa
  Yazarı: İmam Muhammed et-Temimi
   

   

  Akide ilmi, ilimlerin en değerlisidir. Çünkü o Hayy ve Kayyum olan, diri olup tüm varlık alemini de diri tutan Allah’a götürür, O’nu tanıtır.

  Akide ilminin pek çok faydası vardır, bazıları şunlardır:

  -Mü’min, Allah’a (c.c.) bu ilimle daha çok yaklaşır, yüceliğini daha çok idrak edip O’na daha çok tazim ve saygı gösterir.

  -Müslüman, dininin temellerini ve imanının esaslarını bu ilimle bilir.

  -Müslüman, kafirden, fasık da mü'minden bu ilimle ayırt edilir.

  -Mü'min, ateistlerin şüphelerine, sapıkların yanılgılarına, hakikati yok etmeye çalışanların tevillerine ve şeytanların giriş noktalarına karşı ancak bu ilimle meydan okuyabilir.

  -Mü'min, İslami sapık fırkaların sapık düşüncelerine bu ilimle cevap verebilir.

  -Kalbin sükunete ermesi, gönlün açılması, nefsin arınması, gönlün temizlenmesi ve Allah’la (c.c.) dostluğa ulaşmak ancak bu ilim sayesinde olur.

  -İslam düşmanlarının "akide, şeriat ve ahlakı ile İslam” etrafında getirdikleri şüpheleri ancak bu ilim sayesinde def edebiliriz.

  -Bu ilmi öğrendiğimizde uydurma dinlere, tahrif edilmiş semavi dinlere ve sapık fırkalara karşı atağa geçebiliriz.

  -Bu ilim iyice öğrenildiğinde misyonerlerin, laiklerin ve komünistlerin ağaçları kökünden sökülüp yere yıkılır.

   
   
   
   
  Polen Yayınları
  Sepete Ekle
  32.50 TL
  65.00 TL
 • Bidat Nedir
  Bidat Nedir
  polen yayınları
  Sepete Ekle
  2.50 TL
  5.00 TL
 • Selefi Salihin Akidesi Ciltli
  Selef-i Salihin Akidesi & Ehl-i Sünnet Ve'l-Cemaat
  Abdullah b. Abdulhamid el-Eseri
  Çeviren: Dr. Mustafa Öztürk, Dr. Ahmet İyibildiren
  İslam ümmetinin yasamakta olduğu bölünme ve gruplaşmalar, çağdaş fırkalar ve fiilen mevcut cemaatler şeklinde kendini gösteren ihtilaflar bu kitabın kaleme alınmasında Önemli rol oynamıştır. Bu fırka ve cemaatlerin her biri kendi akidesine ve kendi yoluna davet etmekte ve kendi cemaatini ön plana çıkararak diğerlerinden üstün tutmaktadır. Öyle ki Müslümanlar için durum karmaşık bir hal almış, kimin peşinden gidecekleri ve kime uyacakları konusunda şaşırmışlardır.
  Ancak -Allah'a hamd olsun ki- bu merhametli ümmet içinde hidâyete ve hakka sımsıkı şarılan bir topluluk, kıyamete kadar var olmaya devam edecektir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu şu şekilde haber vermektedir:
  "Benim ümmetimden bir topluluk, hak üzere muzaffer olmaya devam edecektir. Onları terk edenlerin muhalefeti onlara zarar vermeyecektir. Allah'ın emri gelinceye kadar onlar, bu hâl üzere devam edeceklerdir." (Müslim) Bu yüzden, gerçek İslama bağlı kalan bu mübarek topluluğu tanımak/bilmek her sadık Müslümanın üzerine vaciptir. Bu topluluk, fırka-i nâciye (kurtuluşa eren fırka) ve tâife-i mansuradır (Allah'ın yardımına mazhar olan topluluktur). İşte bu kitap, bu topluluğun akidesini özet ve kolay anlaşılır bir şekilde açıklayan bilgilerden oluşmaktadır
  Guraba Yayınları
  Sepete Ekle
  24.00 TL
  60.00 TL
 • Selef-i Sâlihîn Akidesi Ehl-i Sünnet Ve'l Cemaat Karton Kapak

  Selef-i Sâlihîn Akidesi; Ehl-i Sünnet Ve'l-Cemaat

  En büyük düşmanından seni koruyan 
  sığınak, sadece;
  Hısnul-Müslim

  Kulun hayatındaki en önemli şeylerden biri de dua ve zikirdir. Yüce Allahın Allah'ı çokça zikredin ve O'nu sabah-akşam tesbih edin. (Ahzab, 41) Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin duasına karşılık veririm. (Bakara, 186) buyurduğu ayetler (vb.) ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, yüce Allahın gecenin son üçte birinde dünya semasına indiğini ve yok mu dua eden, duasını icabet edeyim. buyurduğunu bildirdiği hadis (vb.), zikrin önemini/değerini ortaya koyan apaçık delillerdir.
  Allah Teâlânın, emrettiği şeylerden biri de Allah Teâlâyı zikretmektir ki, Kul, kendini şeytandan, ancak Allah'ı zikretmek suretiyle koruyabilir. (Ahmed, Tirmizi) Şayet zikrin başka bir fazileti olmasaydı, sadece bu özelliği bile kulun Allah'ın zikrini dilinden düşürmemesi ve Onu sürekli zikretmesi için yeterli bir sebep olurdu. Çünkü kul, ancak zikir/dua sayesinde kendini şeytandan koruyabilir.
  Bizim hayatımızın özü ve dinimizin iki kaynağı olan Kurân-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye iyice incelendiği zaman görülecektir ki yüce Allah ve Rasulü, kulların mutlu olması, huzur içinde yaşayabilmesi, ibadetlerini tam ve huşulu yapabilmesi ve istikametten sapmaksızın cennete kavuşabilmesi için gereken yolu/yöntemi beyan etmiştir. Bu yol/yöntem, Allaha dua, tevbe-istiğfar ve zikir (etme) yöntemidir. Bunlar yüce Allahın af, mağfiret ve rahmet kapılarını açmasını ve kuluna yardım etmesini sağlar. Yüce Allah'ı zikretmek ve Ona dua etmek; müslümanın sığınağı, kalbinin varoluşu/atışı, bedeninin gıdası, ruhunun saadeti ve her türlü kötülükten korunma yoludur. Üstelik en büyük düşmanın etkisinden kurtulmanın veya ona uzak olmanın yolu da dua ve zikirdir.
  Yapılan dua, istiğfar ve zikirleri, Kuran ve Sünnette geldiği şekliyle uygulamak tabiî ki daha güzel ve daha evladır. Bu yüzden bunların Kurân ve Sünnette gelen şekillerini ve anlamlarını bilmek gerekir. Allah'ı zikretme ve Ona dua etme konusunda yazılmış en kapsamlı, en kolay ve en sahih eserlerden biri de Hısnul-Müslim adıyla neredeyse dünyanın birçok diline çevrilip milyonlarca basılmış bu eserdir. Allah bu çalışmasında müellifi muvaffak kıldığı için sayısız baskı yapan ve büyük bir beğeni toplayan bu kitapçığın, hem daha faydalı olabilmesi, insanların dua ve zikirleri yaparken anlamlarını bilerek yapabilmesi, hem de şerhinin yapılması yönündeki talepleri karşılanmak amacıyla şerhini de basıyoruz.
  Elinizdeki kitap, iki farklı şerh gözden geçirilip düzeltmeler ve eklemeler yapılarak ve bu sayede daha da kıymetli hale getirilerek yayınlanmıştır.
  Yüce Allah, yazan, yayınlayan, tercüme eden, okuyan, faydalanan ve çevresine de faydalandıran herkese rahmetiyle muamele etsin ve hepsini cennetine nail eylesin.

   

   
  Emeği Geçenler
  Yazar   : Abdullah Yolcu
  Çevirmen   : Mustafa Öztürk, Ahmet İyibildiren
   
  Kategori Akîde
  Yayıncı Guraba Yayınları
  Liste Fiyatı 30.00 
  Barkod-ISBN 9789758810468
  Yayın Tarihi 2014-06-00
  Yayın Dili Türkçe
  Orjinal Adı Selef-i Sâlihîn Akidesi; Ehl-i Sünnet Ve'l-Cemaat
  Baskı Sayısı 4.Baskı
  Sayfa Sayısı 336
  Kapak Karton
  Kağıt Ivory
  Boyut 170 X 240
  Basım Yeri İstanbul
  Guraba Yayınları
  Sepete Ekle
  20.00 TL
  45.00 TL
 • Kitabu't Tevhid Muhammed Bin Süleyman Et-temimi

  Kitabu't-Tevhid

  Kitabud-Tevhid; müceddid, İmam Muhammed b.Abdulvahhabın tevhid konusunda yazılmış en büyük, en faydalı ve en değerli eseridir.

  Müellif, bu eserinde; tevhidi, tevhidin faziletlerini, tevhidin zıddı olan büyük şirki, tevhidin vacib kemalini götüren küçük şirki, bidatleri, tevhidin usullerini, kısaca tevhid konusunu bütün veçheleriyle ve ana hatlarıyla anlatmıştır. Ayrıca tevhidî ibadete, isim ve sıfatlara ve Allahı birlemeye özel vurgu yapmıştır. Her bölümde tevhidin bir yönü ayet ve hadislerle delillendirmiştir. İşte bundan dolayı bu kitap herkesin okuması gereken bir eserdir. Çünkü bu kitabı hakkıyla anlayan, tevhidi ana çizgileriyle anlamış demektir. Ana çizgileriyle anlayıp onu uygulayan da kurtulmuş olur.
  Elinizdeki bu eserin büyük bir zenginliği daha vardır: Kitabın gizli kalan, anlaşılamayan kısımları, yine büyük bir âlim olan Abdurrahman b. Nasır es-Sâdi tarafından şerhedilmiş/açıklanmıştır.

  İşte bütün bunlardan dolayı; güzel, akıcı ve sade bir dille yazılmış olan bu eser; tevhid konusunda her zaman başvurulması gereken bir kaynak hüviyeti kazanmıştır

   

   
  Emeği Geçenler
  Yazar   : Muhammed Bin Süleyman Et-temimi
  Çevirmen   : Ahmet İhsan Dündar
   
  Kategori Akîde
  Yayıncı Guraba Yayınları
  Liste Fiyatı 20.00 
  Barkod-ISBN 9789758810239
  Yayın Tarihi 2013-00-00
  Yayın Dili Türkçe
  Orjinal Adı Kitabu't-Tevhid
  Baskı Sayısı 3.Baskı
  Sayfa Sayısı 304
  Kapak Karton
  Kağıt Ivory
  Boyut 135 X 210
  Basım Yeri İstanbul
  Guraba Yayınları
  Sepete Ekle
  10.00 TL
  27.00 TL
 • Nasıl Muvahhid Bir Müslüman Olursun
  Nasıl Muvahhid Bir Müslüman Olursun
  Polen Yayınları
  Sepete Ekle
  3.00 TL
  5.00 TL
 • Kuranı Kerimde Üç Temel Kaide
  Ürün Bilgisi

  Kur’an-ı Kerim’de Üç Temel Kâide Mahmud Ebu Muaz Peki, madem insanlar bu kelimenin gereği için yaratılmış, kitaplar bu kelime için indirilmiş, tüm kavimlere bu kelime gereği Peygamberler gönderilmiş; biz hiç düşündük mü, acaba bu kelime ne manaya geliyor, bu kelime benden ne istiyor diye? Allah subhanehu ve teala katında bu kadar önemli olan bu kelime, acaba anlamını bilmeden sadece söylemekle kişiyi Müslüman sınıfına dâhil ediyor mu? Düşünmedik… Elinizdeki bu eser; Enam Suresi: 106. Âyetin tefsiri mahiyetindedir. "Sen, Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka ilâh yoktur ve müşriklerden yüz çevir.” 1. Kâide: Kur’an-ı Kerime tâbi olmak, 2. Kâide: Kelime-i Tevhidin manası, 3. Kâide: Müşriklerden yüz çevirmek Âyet içerisindeki bu üç kâideyi konu alan kitap, bu kâidelerin manalarını ve gerekliliklerini açıklamıştır.

  hüccet yayınları
  Sepete Ekle
  7.00 TL
  14.00 TL
 • Tevhid Risaleleri-2
  Ürün Bilgisi
  Allah sana rahmet etsin.Bil ki bu kelime, küfür ile İslam arasında alamet-i farikadır.O, takva kelimesidir ve urvetu'l vuskadır.O, İbrahim (aleyhisselam) 'ın ardından geleceklere belki (tevhide) dönerler diye bıraktığı kelimedir.

  Yayın Yılı: 2013
  Kitap Kağıdı
  104 sayfa
  13,5x21,5 cm
  Karton Kapak
  ISBN:6056305269
  Dili: TÜRKÇE
  Neda Yayınları
  Sepete Ekle
  5.00 TL
  10.00 TL
Sayfa Başına      1 ila 10 arası kayıt gösteriliyor. Toplam kayıt: 70