Fıkıh

Fıkıh
Sırala:  
 • Fıkhus Sünne 4 Cilt Seyyid Sabık
  Ürün Bilgisi
   
  İslâm akîde ve amel gibi birbirini tamamlayan iki temel unsurdan meydana gelir. Akîdesiz amel etmenin bir anlamı olmadığı gibi, amelsiz imanın da devamlı ve sıhhatli olması mümkün değildir. İslâmın amel cephesi, yani muamelât; fert ve toplum hayatının tâbi olması gereken kurallarla helâl ve haram hudutlarını tayin eder. Müslüman, yapması ve yapmaması gerekenleri bilmek zorundadır. Aksi halde İslâmı yaşaması mümkün olmaz. Arkakapak Yazısı İslâm akîde ve amel gibi birbirini tamamlayan iki temel unsurdan meydana gelir. Akîdesiz amel etmenin bir anlamı olmadığı gibi, amelsiz imanın da devamlı ve sıhhatli olması mümkün değildir. İslâmın amel cephesi, yani muamelât; fert ve toplum hayatının tâbi olması gereken kurallarla helâl ve haram hudutlarını tayin eder. Müslüman, yapması ve yapmaması gerekenleri bilmek zorundadır. Aksi halde İslâmı yaşaması mümkün olmaz. Yapılması ve yapılmaması gerekenleri, yapılması hoş görülenleri ve hoş görülmeyenleri Allahın kitabı ve Rasûlün sünneti belirler. Herhangi bir konuyla ilgili olarak âyet, hadîs veya sahabe uygulamasını (yani delilleri) bilmeden amelde bulunmak taklitçiliktir ve gerek mezhep imamları, gerekse diğer selef âlimleri Müslümanları bundan men etmişlerdir. Dolayısıyla, her Müslümanın delillere yönelme mecburiyeti vardır. İslâm fıkhı; teorik kalıplardan, faraziyelerden ve bir takım soyut terimlerden ibaret olamaz. Fıkıh; pratik, canlı ve delillere dayalı olmak zorundadır. İşte Fıkhus-Sünne, müslümanın günlük hayatında yapması ve yapmaması gerekenleri en ince ayrıntılarıyla, Kuran, Sünnet ve selef-i salihînden deliller sunarak ortaya koyan mufassal bir eserdir. Müslüman, ihtiyaç duyduğu bütün fıkhî konuları bu eserde genellikle delilleriyle birlikte bulabilir. Eserde hemen bütün fıkhî meseleler ele alınmış olup, konuyla ilgili sahabe, tabiîn ve müctehid imamların görüşlerine de yer verilerek delillerinin kuvvetliliği veya zayıflığı da incelenmiştir.
   
   
   

  Yazar : SEYYİD SABIK
  Yayınevi : PINAR YAYINLARI
  Kağıt Tipi : İTHAL
  Sayfa Sayısı : 1763
  Kapak Tipi : CİLTLİ
  Dili : TÜRKÇE
  Yayın Yılı :2015
  Ebat – Boyut : 170-250
  Pınar Yayınları
  Sepete Ekle
  100.00 TL
  150.00 TL
 • Namaz Fetvaları
  Namaz Fetvaları
  Namazda Yapılan Hatalar
   Büyük Boy * Lüx Cilt Şamua Kağıt 616 Sayfa 
  Hazırlayan:
  Ali Ahmed Abdu’l-‘Al et-Tahtâvi
  "Kur’an ve Sünnet Ehli” Cemiyeti Başkanı 

   
  Şüphesiz hepimiz namazın faziletini ve İslam’daki önemini bilmekteyiz. Bu amaçla kovamı, İmam İbn Teymiyye’nin (rahimehullâh) tatlı ırmaklarına daldırdım ve oradan da "Fetâve’s-Salâh (Namaz Fetvaları)” kitabını çıkardım. Kitabın başına da taharet ve namazda gerçekleşen bazı yanlışlıklar hakkında öğütler ve uyarılar içeren bir bölüm ekledim.
  Aziz okuyucu! Bu kitabı, oku ve üzerinde iyi düşün. Sonra da bir hediye olarak onu ailene, dostlarına ve komşularına sun ki, faydası herkesi kapsasın.
  Hamd ve minnet Allah’adır.
   
  Ali Ahmed Abdu’l-‘Al et-Tahtâvi
  "Kur’an ve Sünnet Ehli” Cemiyeti Başkanı
  Sepete Ekle
  32.50 TL
  65.00 TL
 • İslam Fıkhı

  İslam Fıkhı

  Elinizdeki eser, Mısırlı ünlü ilim adamı Abdulazim el-Bedeviye ait geniş bir araştırmanın ürünüdür. Yazar bu incelemesinde İslam Fıkhı'nın dayandığı hadislerden sadece sahihleri ile yetinerek, kör taklit ve taassuptan uzak özlü bir fıkıh derlemesi meydana getirmiştir.

   

   
  Emeği Geçenler
  Yazar   : Abdulazim B. Bedevi El-halefi
   
  Kategori Fıkıh
  Yayıncı Guraba Yayınları
  Liste Fiyatı 60.00 
  Barkod-ISBN 9789758810390
  Yayın Tarihi 2014-00-00
  Yayın Dili Türkçe
  Orjinal Adı İslam Fıkhı
  Baskı Sayısı 3.Baskı
  Sayfa Sayısı 558
  Kapak Ciltli
  Kağıt Ivory
  Boyut 160 X 240
  Basım Yeri İstanbul
  Abdulazim B. Bedevi El-halefi
  Sepete Ekle
  34.00 TL
  85.00 TL
 • İslam Fıkhı El - Hidaye Tercemesi

  Muhtevanın doygunluğu, üslubunun güzelliği ve ilmi üstünlüğü bu eseri Hanefi fıkhının en güvenilir kaynaklarından biri haline getirmiştir.

  Müslüman din kardeşlerimizin dünyevi ve uhrevi pek çok sorularına rahatlıkla cevap bulabilecekleri bu değerli eseri, kıymetli alimlerimizden Emekli Müftü Ahmet Meylani tarafından günümüzün anlaşılır Türkçesi ile büyük itina gösterilerek hazırlanmıştır. Ayrıca eserin dip notlarında kaynakların yerleri de gösterilmektedir.

  4 Cilt | Şamua | Büyük Boy
  Sepete Ekle
  100.00 TL
  200.00 TL
 • İslam Fıkhı El - Hidaye Tercemesi

  Muhtevanın doygunluğu, üslubunun güzelliği ve ilmi üstünlüğü bu eseri Hanefi fıkhının en güvenilir kaynaklarından biri haline getirmiştir.

  Müslüman din kardeşlerimizin dünyevi ve uhrevi pek çok sorularına rahatlıkla cevap bulabilecekleri bu değerli eseri, kıymetli alimlerimizden Emekli Müftü Ahmet Meylani tarafından günümüzün anlaşılır Türkçesi ile büyük itina gösterilerek hazırlanmıştır. Ayrıca eserin dip notlarında kaynakların yerleri de gösterilmektedir.

  2 Cilt | Şamua Kağıt | Büyük Boy
  Sepete Ekle
  85.00 TL
  160.00 TL
 • Günümüz Meselelerine Fetvalar

  Günümüz Meselelerine Fetvalar

  Kitabının içeriğini “Bu çalışmamda eski ve yeni fetva kitaplarını da inceledim. Bazı fetvalarda gördüğüm kapalı yerlerle alakalı farklı görüşleri; yaşayan bir ismi zorda bırakmamak ve vefat edenlere de hürmeten herhangi bir isim zikretmeden belirttim. Benim takip ettiğim metot genelde konuyu özetleyerek vermektir. Çünkü insanlar başka alanlara kaymadan, direkt olarak ve gecikmeksizin cevap bekliyorlar. Bazen de ihtiyaca binaen delilleri tespit edip, bizden öncekilerin o konudaki farklı görüşlerini açıkladım. Bu çalışmamla umarım doğru fetvalar sunmuşumdur. Şayet yazdıklarımız doğruysa Allah’ın bir fazlı olup yanlış ise şahsımdan ve şeytandandır. Allah ve Resulü (s.a.) bu yanlışlardan münezzehtir.” diye açıklayan Vehbe Zuhayli’ye göre Müslümanlar her konuda ciddiyetlerini artırarak kendilerini düşmanlarına karşı güçlendirmeli, saflarını birleştirmeli, eğitime önem vermeli ve yeni teknolojiler üretmelidir. Bunların gerçekleşmesi için de Müslümanların yeniden Kur’an-ı Kerim’e ve Sünnet-i Resulullah’a dönmeleri gerekir.
  Allah Resulü (s.a.) şöyle buyurmuştur: “Allah, kim hakkında hayır murat ederse onu fakih kılar (Ona İslâm dini hususunda fıkıh bilgisi verir).”
  Cenab-ı Hakk’ın bizi Efendimizin (s.a.) zikrettiği ilme ulaştırması temennisiyle…
  Çevirmen: Ersan Urcan
  Yayın Tarihi
  ISBN 9944275798
  Baskı Sayısı 1. Baskı
  Dil TÜRKÇE
  Sayfa Sayısı 276
  Cilt Tipi Karton Kapak
  Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
  Boyut 14.5 x 21.5 cm
  Prof. Dr. Vehbe Zuhayli Risale Yayınları
  Sepete Ekle
  10.00 TL
  17.00 TL
 • Pratik İslam Fıkhı (Ciltli)
  İbadetlere ve muamelata dair fıkhı hükümleri, İslam'ın iki ana kaynağı Kur'an-ı Kerim ve nebevi sünnetin şer'i delilleriyle birlikte (dört mezhebin Kur'ân ve sünnete bakışı ve onların mirası ışığında) İçine alan bu eserde; dinin hükümleri kolay anlaşılır açıklamalarla, özlü ve sade bir şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Avamın, aydınların (mühendis, doktor, İşadamı vb.) da, İlim taliplilerinin de yararlanabileceği bir üsluba sahip eser, kolay anlaşılmayı sağlamak için ezberlenmesi gereken bir metin şeklinde yazılmadığı, akademik/bilimsel bir metod kullanılmadığı İçin herkesin kolayca anlayabileceği, ibadetlerini yaparken ya da günlük hayatında karşılaştığı sorunlara çözüm ararken başvurabileceği ve onunla amel edebileceği bir kaynak eser olmuştur. Şer'i ilimler dalında uzman profesörlerden oluşan bir kurul tarafından hazırlanan ve yine uzman bir kurul tarafından gözden geçirilen bu kaynak eserin (benzerlerine nisbetle) üstünlüklerinin bazıları şunlardır:
  1- Her meselenin üzerine bina edildiği fıkhı hükümlerin delilini teşkil eden hadis ve rivayetlerin sıhhatinin tespit edilmiş olması.
  2- Şeriata aykırı, şeriatla bağdaşmayan pek çok hususa dikkat çekmesi...
  3- Fıkhın bütün başlık ve meselelerini kapsaması.
  4- Dikkatli bir şekilde kısımlara bölünmesi ve konularından yararlanmanın kolay olması.
  5- İfadelerinin açık, üslubunun kolay anlaşılır olması. Yüce Allah, bu kitabı; Şeriatı yaşamaya, Sünneti yaymaya ve tefrikaya değil de birleşmeye/ittifaka vesile kılsın.

  İbadetlere ve muamelata dair fıkhı hükümleri, İslam'ın iki ana kaynağı Kur'an-ı Kerim ve nebevi sünnetin şer'i delilleriyle birlikte (dört mezhebin Kur'ân ve sünnete bakışı ve onların mirası ışığında) İçine alan bu eserde; dinin hükümleri kolay anlaşılır açıklamalarla, özlü ve sade bir şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Avamın, aydınların (mühendis, doktor, İşadamı vb.) da, İlim taliplilerinin de yararlanabileceği bir üsluba sahip eser, kolay anlaşılmayı sağlamak için ezberlenmesi gereken bir metin şeklinde yazılmadığı, akademik/bilimsel bir metod kullanılmadığı İçin herkesin kolayca anlayabileceği, ibadetlerini yaparken ya da günlük hayatında karşılaştığı sorunlara çözüm ararken başvurabileceği ve onunla amel edebileceği bir kaynak eser olmuştur. Şer'i ilimler dalında uzman profesörlerden oluşan bir kurul tarafından hazırlanan ve yine uzman bir kurul tarafından gözden geçirilen bu kaynak eserin (benzerlerine nisbetle) üstünlüklerinin bazıları şunlardır:
  1- Her meselenin üzerine bina edildiği fıkhı hükümlerin delilini teşkil eden hadis ve rivayetlerin sıhhatinin tespit edilmiş olması.
  2- Şeriata aykırı, şeriatla bağdaşmayan pek çok hususa dikkat çekmesi...
  3- Fıkhın bütün başlık ve meselelerini kapsaması.
  4- Dikkatli bir şekilde kısımlara bölünmesi ve konularından yararlanmanın kolay olması.
  5- İfadelerinin açık, üslubunun kolay anlaşılır olması. Yüce Allah, bu kitabı; Şeriatı yaşamaya, Sünneti yaymaya ve tefrikaya değil de birleşmeye/ittifaka vesile kılsın.
  Yazar   : Heyet
  Çevirmen   : M. Beşir Eryarsoy
   
  Kategori Fıkıh
  Yayıncı Guraba Yayınları
  Liste Fiyatı 60.00 
  Barkod-ISBN 9786055387402
  Yayın Tarihi 2014-00-00
  Yayın Dili Türkçe
  Orjinal Adı Pratik İslam Fıkhı (Ciltli)
  Baskı Sayısı 1.Baskı
  Sayfa Sayısı 580
  Kapak Ciltli
  Kağıt Ivory
  Boyut 165 X 235
  Heyet
  Sepete Ekle
  35.00 TL
  90.00 TL
 • İslam'da Ticaret
   Fıkhi ve Ahlaki Yönleriyle

   

  İslamda Ticaret

  "Bu Kitabı Okumadan Ticarete Atılmayın..."

   
  Büyük Boy * Lüx Cilt Şamua Kağıt 436 Sayfa

  Yazarı: Prof. Dr. Hüsameddin Affane
  ÇevirenYrd. Doç. Dr. Servet BAYINDIR
   

     Bu kitap Müslüman işadamına rehberlik niteliğinde olup,alış verişle ilgili dini hükümlerle bu konudaki adab-ı muaşeret kurallarını içermektedir.Kitapta öncelikle konuyla ilgili birçok ayet ve hadise yer verilmiş. Kitap adeta bu ayet ve hadislerle süslenmiş.Konuların anlatımında kolay ve sade bir dil kullanılmış.

   

   

   
  Sepete Ekle
  30.00 TL
  60.00 TL
 • Kur'an ve Sünnete Göre Fakirlik Fıkhı
  Kur'an ve Sünnete Göre

   

  Fakirlik Fıkhı
   Büyük Boy * Lüx Cilt Şamua Kağıt 712 Sayfa 
  Hazırlayan:  Abdusselam el-Hıraşi
  Mütercim: M. Beşir Eryarsoy 

   

   

       Yaratılan her insan, ama zenginlikle, ama fakirlikle Allah tarafından bir imtihana tabi tutulur. Zenginlikle sınanan insan, zengibliği en güzel ne şekilde kullanması gerektiğini bilmezse bu imtihanı kaybeder. Aynı şekilde fakirlikle sınanan kimse de "fakirlikle sınandığı dönemde fakirlikle sınanmak neyi gerektirir" sorusunu bilmezse bu sınavı kaybeder.

   

       Fakirlikle sınanmak demek Allah'ın rahmetinden uzak kalmak değildir. Allah bir kimseyi fakirlikle sınamışsa o kimse bilsin ki birçok hakları da beraberinde vererek kuln fkrliten kutulmasını istemiştir.

   

       Doktora tezi çalışması olan bu eserde yazar, fakirlerin haklarını ilmi bir biçimde ele alarak fakirlikle sınanan müslümanlara Kur'an ve sünnet merkezli bir yol haritası çizmiştir.

   

       Rabbim bu çalışmayı bereketli ve fakirlikle sınanan tüm müslümanlara bereketli kılsın... Amin.

   

   

  Sepete Ekle
  27.50 TL
  55.00 TL
Sayfa Başına      1 ila 10 arası kayıt gösteriliyor. Toplam kayıt: 21