Hadis

Hadis

Sırala:  
 • Sahihi İbn Huzeyme Cilt-2

  Sahihi İbn Huzeyme Cilt 2

  Hadisler; Hz. Muhammed Mustafa (s.a)’nın sözünü, fiilini, durumunu, takrir ve onaylarını bildiren rivâyetlerdir. Her hadis, Resûlullah (s.a) hakkında bir haberdir. Bir hüküm yada sünnet değildir. Hadislerde, Hazreti Peygamber (s.a)'in öğrencisi olan sahabeler, peygamberimizden öğrendiği ve ezberlediği sözleri, O'ndan öğrendiklerini ve O'nunla yaşadıklarını anlatmıştır.
  Hadis ilmi; Son peygamber Hazreti Muhammed (s.a)’le ilgili sahabelerden gelen rivâyetleri inceleyen, açıklayan ve nakleden bir ilimdir.
  Yapılarına göre Hadis Kitapları:
  Sahih Kitaplar: Senedi sağlam sahih olan hadisleri içerir.
  Câmi Kitaplar: Genel konuları içerir.
  Sünen Kitaplar: Fıkıh konularına göre düzenlenmiştir.
  Mu’cem Kitaplar: Râvi adlarına, hocalarına ve yaşadıkları şehirlere göredir.
  Müsned Kitaplar: Hadisler, ravilerine göre sıralanır
  Çevirmen: Dr. Şemsettin Işık
  Çevirmen: Mücahit Tanrıbuyurdu
  Çevirmen: Recep Küçükşahin
  Yayın Tarihi
  ISBN 6059612043
  Baskı Sayısı 1. Baskı
  Dil TÜRKÇE
  Cilt Tipi Karton Kapak
  Kağıt Cinsi Şamuha Kağıt
  İbn Huzeyme İTİSAM YAYINCILIK
  Sepete Ekle
  24.00 TL
  50.00 TL
 • Fethu'l-Bârî (Sahîh-i Buhârî Şerhi)
  Fethu'l-Bârî
  (Sahih-i Buhari Şerhi)
   
  İbn Hacer el Askalani
   
  Büyük Boy * Lüx Cilt * Şamua Kağıt * Arapça ve Türkçe Metin * Geniş Açıklama  * Her Cilt 640-650 Sayfa
   
  Mütercimler: Beşir eryarsoy - Dr. Halil Aldemir - Dr. İshak Aktepe - Mehmet Odabaşı - Soner Duman 
   

  Fethu’l Bari Hakkında Ne Dediler?

  Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN
  Her Müslüman için ekmek ve su kadargerekli ve faydalı bir kaynak eser...
   
  Doç. Dr. Nihat HATİPOĞLU
  Baştan sona sağlam bir itikat ve hassas bir takva ile yazıldığı izlenimini veren bu eserin herkesin kütüphanesinde bulunmasını tavsiye ederim...
   
  Prof. Dr. Vecdi AKYÜZ
  İslam dininin hükümlerini güvenilir bir kaynaktan öğrenmek ve tanımak isteyenlere kesinlikle tavsiye ediyorum...
   
  Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA
  Fethu’l Bari İslam ilim ve kültür hayatının vezgeçilmez temel eserlerinden biridir. Bu eserin İslami ilimlerle uğraşan herkesin, her ilahiyat fakültesi öğrencisinin ve ilme meraklı olan ve hadis öğrenmek isteyen her Müslümanın edinmesi gereken dev bir eserdir...
   
  Prof. Dr. Suat YILDIRIM
  Fethu’l Bari Hadis-i şeriflerin şerhi için luzumlu olduğu kadar fıkıh, tefsir, siyer gibi bir çok ilim dallarının da açıklamalarından yararlandığı önemli bir müracaat kitabıdır...
   
   
   
  Sepete Ekle
  425.00 TL
  850.00 TL
 • 40 Hadis Cep Boy Türkçe Arapça İmam Nevevi

  40 Hadis (Cep Boy, Türkçe-Arapça)

  Herkes, özellikle çocuklar ve gençler tarafından ezberlenmesi gereken ve dört mezheb alimleri tarafından da muteber kabul edilen kırk hadisi kapsayan bu eser, adeta İslâm'ı ana çizgileriyle anlatmaktadır.

   

   
  Emeği Geçenler
  Yazar   : İmam Nevevi
   
  Kategori Akîde
  Yayıncı Guraba Yayınları
  Liste Fiyatı 4.00 
  Barkod-ISBN 9786059301152
  Yayın Tarihi 0000-00-00
  Yayın Dili Türkçe
  Orjinal Adı 40 Hadis (Cep Boy, Türkçe-Arapça)
  Baskı Sayısı 1.Baskı
  Sayfa Sayısı 128
  Kapak Karton
  Kağıt 2.Hamur
  Boyut 13 X 19
  Guraba Yayınları
  Sepete Ekle
  1.50 TL
  4.00 TL
 • Sahîh-i Buhâri (Tam Metin)
  Sahih-i Buhari
  (Tam Metin)
   
  Her cilt 640-650 sayfa * Şamua kağıt * Büyük boy * Ciltli * Arapça ve Türkçe Metin * 7563 Hadis
   
  Mütercimler:
  Dr. Halil Aldemir - Dr. İbrahim Tüfekçi - Dr. Osman Güman
  Dr. İshak Emin Aktepe - M. Beşir Eryarsoy - Dr. Mehmet Odabaşı
   
   
   
   
  Sepete Ekle
  175.00 TL
  350.00 TL
 • Kitabu'z Zühd ver-Rekaik Kalbin İncelikleri İthal Kağıt

  Kitabu'z Zühd ver-Rekaik Kalbin İncelikleri İthal

  İmam, hafız, şeyhulislam, mücahidlerin iftiharı, zahidlerin seyyidi Ebu Abdurrahman Abdullah ibnu’l Mübârek b. Vâdih el-Hanzalî el-Mervezî…
  Baba tarafından Türk olup hicri 118 (m. 736) yılında Horasanın Merv kentinde dünyaya gelmiş ve orada yetişmiştir. Babası Hemezanlı bir tacirin kölesidir. O, çok zeki olup kuvvetli bir hafızaya sahipti, şecaat ve cesarette de ileri seviyede idi. Mert kimselerin karakterinden olarak da o çok cömertti. Bir gün çocukken, arkadaşı Sakhr ile bir meclise gitmiştir. Orada uzunca bir hutbe verilir ve ikisi bunu dinlerler. Hutbe bitince İbnu’l Mübârek arkadaşına dönüp: “Ben hutbeyi ezberledim” der. Mecliste onun sözünü işiten bir adam: “Hadi onu tekrarlasana” deyince o hutbeyi olduğu gibi nakleder. Ömrü ilim talebi ve cihatla geçen imamın ilim talebeliği yirmili yaşlarında başlar. Kendisi Tâbei’t Tâbiinden olup birçok tabiin ile karşılaşmış ve onlardan ilim tahsil etmiştir. O, ilim aldığı hocaları hakkında şöyle demiştir: “Dört bin şeyhten ilim tahsil ettim ve bin şeyhten rivayette bulundum.
  O Hişam b. Urve, A’meş, Ebu Hanife, Malik, Süfyan es-Sevri, Süfyan b. Uyayne, Evzai, Şu’be ve benzeri birçok imamla karşılaşmış ve onlardan nakilde bulunmuştur. Hadis alanında sika (güvenilir) bir ravi olup fıkıh ve Arap gramerinde de âlimlerin ittifakıyla hüccet idi. İmam Ahmed onun hakkında şöyle der: “Abdullah b. Mübârek gibi kendi zamanında ilim talep eden olmamıştır. Bu nedenle o Yemen, Mısır, Şam, Kûfe ve Basra’ya seyahat etmiş ve ilim alanında küçük büyük demeden herkesten ilim yazıp cem etmiştir. İlim alanında onun gibi az hata yapan olmamıştır. İmam Nesâi onun hakkında şöyle demiştir: “Abdullah b. Mübarek’in asrında ondan daha yüce, daha üstün ve övülmüş bütün hasletleri onun gibi üzerinde toplayan hiç kimseyi bilmemekteyiz. Zâhid ve âbid bir zât idi. Çok konuşmaz ve meclislerde çok oturmazdı. Yalnız kalmayı sever ve malayaniye hiç iltifat etmezdi. Şakîk b. İbrâhim şöyle demiştir: “Abdullah b. Mübârek’e bir gün: ‘Neden namaz kıldıktan sonra bizimle oturmuyorsun?’ diye sorulunca kendisi şöyle cevap verdi: ‘Gidip sahabe ve tabiin ile oturuyorum.’ Ona: ‘Sahabe ve tabiin hani nerededir?’ denince o: ‘Gidip ilmime bakıp onların eserlerini ve amellerini idrak ediyorum. Sizinle oturup ne yapayım, siz insanların gıybetini yapıyorsunuz!’ dedi.”
  Çevirmen: Abdullah Samed Afaracı
  Yayın Tarihi
  ISBN 6059612197
  Baskı Sayısı 1. Baskı
  Dil ARAPÇA,TÜRKÇE
  Sayfa Sayısı 525
  Cilt Tipi Ciltli
  Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
  Boyut 16 x 24 cm
  Abdullah B. Mübarek İTİSAM YAYINCILIK
  Sepete Ekle
  24.00 TL
  60.00 TL
 • Kütüb-i Sitte
  Kütüb-i Sitte
   
  (Muhtasar)
  TEYSÎRU’L-VUSÛL İLÂ CÂMİ’İ’L-USÛL MİN HADÎSİ’R-RESÛL
  6 Cilt * Her cilt 640-650 sayfa * Şamua kağıt * Büyük boy * Ciltli * Arapça ve Türkçe Metin
   
  BUHARİ, MÜSLİM, NESAÎ, TİRMİZÎ, EBU DAVUD, İMAM MÂLİK
  Muhtasar Yapan:  İbnu’d-Deyba’
  Mütercim: Hanifi akın
   

       Ben, (bu eserimde) önce her hadisi rivayet eden sahâbinin ismine yer verdim. Hadisin sonunda ise o hadisi kitabına almış olan kütüb-i sitte imamlarını belirttim. Bu açıklayıcı bilgiyi, hataya ve herhangi bir şüpheye düşmekten kaçınmak için hadis metinlerinin arasına koydum. Bu, insan mizacına hoş gelecek bir davranıştır. Bir hadise yer vermede kütüb-i sitte imamları ittifak etmişse "Bu hadisi, kütüb-i sitte müellifleri rivayet etmiştir” diye belirttim.

   

   

   

       Manası birbirine yakın, fakat lafızları farklı rivayetlerden sadece birini aldım. Manaları ve lafızları farklı olanlardan herbirinin korunması gerekir. Mükerrer olan rivayetlerin en kapsamlı olanını aldım. Eğer hadise yer vermede veya râvisinin isminde ihtilâf meydana gelmiş ise bu durumda Kâdı’l-Kudât’ın "et-Tecrîd”ine itimat ettim. Ayrıca onun asl’ı olan "Câmi’u’l-Usûl”den garip kelimeler ile mananın açıklanması, hatayı ve herhangi bir şüpheyi düzeltme hususunda  çok şey ilave ettim, böylelikle eserin faydası ve avantajı artmış olsun, okuyanı bir başka kitaba müracaat etmekten müstağni kılsın!
     
  Bu eseri, "Teysîru’l-Vusûl ila Câmi’i’l-Usûl min Hadisi’r-Resûl” diye isimlendirdim.
   İbnu’d-Deyba’         
   
  Sepete Ekle
  175.00 TL
  350.00 TL
 • Bütün Yönleriyle Ev İçindeki Sünnetler 2 Cilt Arapça Metinli
  Bütün Yönleriyle
  Ev İçindeki Sünnetler
  (Arapça Metinli, 2 Cilt)

  Büyük Boy * 2 Lüx Cilt * Şamua Kağıt *  Renkli Baskı * Arapça Metinli * Her Cild 800 Sayfa
   
  Hazırlayan: Feyzullah Birışık
   
   
   
  Bu kitap nasıl hazırlandı ?
  1- Tüm hadis kaynakları tek tek incelendi
  2- Ev içi konulu tüm hadisler bir araya getirildi
  3- 108 ana başlık altında 1300 civarında ara başlık atıldı
  4- Hadislerin Arapça ve Türkçe metinleri verildi
  5- Her hadisin kısa açıklaması yapıldı
  6- Daha rahat okunması için renkli olarak kaliteli bir kâğıda basıldı
   
  Niçin bu esere sahip olmalısınız?
  1- Ev içinde geçen 1000’den fazla sünnetle amel etmek için
  2- Sünnetle amel edip yarın ahirette efendimizin şefaatine nail olabilmek için
  3- Unutulmuş sünnetleri ihya edip şehid ecri almak için
  4- Ev içinde sünnete uygun yaşayabilmek için.
   
  Kitaptaki konu başlıklarının bir kısmı
   
  Eve gelinceye kadarki sünnetler •Yemek öncesi sünnetler • Yemek içi sünnetler •Yemek sonrası sünnetleri•Tuvalet adabı Uyku öncesi hazırlık sünnetleri •Evde gece ibadetleri • Sabah uyandıktan sonraki sünnetler • Gusül • Hastanın bilmesi gereken sünnetler • Bedensel engellilerin bilmesi gereken sünnetler • Ölüm teşhisi konulan hastaların bilmesi gereken sünnetler • Tedavi olma sünnetleri • Evdeki yaşlıların bilmesi gereken sünnetler • Evdeki yaşlılara davranış sünnetleri • Evde ölüm sekeratı • Taziye ziyaretleri sünnetleri • Dul kadının fıkhı • Misafir ağırlama sünnetleri • Misafir ve ev sahibinin bilmesi gereken sünnetler • Sohbet esnasında sakınmamızı emreden hadisler • Komşuluk hakkındaki sünnetler• Evde ramazan ve kurban bayramı sünnetleri • Anne ve babaya davranış sünnetleri • Anne ve babanın çocuklarına davranış sünnetleri • Çocuk Eğitimi Hata düzeltmede başvurulacak sünnetler • Evlilik problemleri ve çözüm için başvurulacak sünnetler • Erkeğin ve kadının eşine karşı davranış sünnetleri •Damat ve damat adaylarının bilmesi gereken sünnetler • Nikah akdi • Gerdek gecesinin adabı • Cinsel ilişki adabı • Kadının özel halleri • Ev içinde okunan sûreler • Evde mahremiyetler • Ev içindeki israflar •Ev içinde bulundurulması haram olan eşyalar • Ev içindeki musibetler • Evde yaşayan diğer canlılar (hayvanlar) • Evde kılınan nafile namazlar • Nafile namazla ilgili meseleler ve hükümler • Evde ramazan sünnetleri •Evsahibi ve kiracının bilmesi gereken sünnetler • Evden çıkarkenki sünnetler
  Polen Yayınları
  Sepete Ekle
  75.00 TL
  130.00 TL
 • Hadislerle İlim ve Hikmet (2 Cilt Takım Tam Metin)

  Hadislerle İlim ve Hikmet (2 Cilt Takım Tam Metin)

  Bizi, İslam dinine ulaştıran, insanların en hayırlısı olan Rasûlullah’ın (sav) sünneti ile bize ikramda bulunan, kendisine itaate ve rızasını kazanmaya uygun işlerde muvaffak kılan Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm, Allah’a ve vahyine iman eden, risaletini tebliğ eden, emaneti yerine getiren, ümmete nasihatte bulunan ümmî peygamber Muhammed’e (sav), onun âline, seçkin ve hayırlı ashabına ve kıyamet gününe kadar onlara güzel bir şekilde uyanların üzerine olsun.
  Bu, değerli ve büyük bir kitaptır; Rasûlullah’ın (sav), az söz ile birçok manayı kastettiği, ‘cevâmiu’l-kelîm’ olan sözlerinden alınmış elli (50) hadisin şerhini içermektedir. Bu özellik, Allah’ın, Rasûlü’ne (sav) özgü kıldığı hususlardandır.

  İmam Ebu Süleyman Hamd bin Muhammed bin İbrahim el-Hattâbî (ö. h. 388), Ğarîbu’l-Hadîs (1/64) adlı kitabında, Rasûlullah’ın (sav) ‘cevâmiu’l-kelîm’ olan sözlerinden bazılarına işaret etmiştir. O, şöyle der: "Allah, peygamberliğine yardımcı olması, risaletine işaret etmesi, Rasûlü’nü (sav) birçok ilmi çok az söz ile ifade etmesi için cevâmiu’l-kelîm sözlerle desteklemiştir. Böylece bu sözleri işiten kimselerin ezberlemesi ve anlaması kolay olacaktır. Rasûlullah’ın (sav) hadislerindeki cevâmiu’l-kelîm olan sözleri inceleyen kimse, onları nitelendirebilmekten uzaktır. Ben, onlardan bir takım örnekler verdim. Senin için o sözlerin arka planına işaret eden bir takım örnekler yazdım. Bunlardan biri, dava ve hükümler konusundaki onun şu sözüdür: "Müminlerin kanları eşittir. En alt seviyedekinden de olsa, emânlarını tanırlar. Başkalarına karşı onlar tek bir el gibidirler.” Bir diğer hadisi şudur: "Emanet, geri verilmeli; ödünç, iade edilmeli ve borç, ödenmelidir. Kefil de borçlu durumundadır.” Çok az bir kelimeye sahip olan bu iki hadis, canlar ve mallar konusundaki hükümlerin hepsini içermektedir. Cevâmiu’l-kelîm sözlerden biri de şudur: "Allah’tan yakîn (kesin iman) ve âfiyet isteyin.” Bu kapsayıcı tavsiye üzerinde düşündüğünde, onun dünya ve âhiretin bütün hayırlarını kuşattığını görürsün. Nitekim âhirette en büyük mülk, yakîn; dünyada en büyük mülk ise âfiyettir (sağlıktır). Yakîne sahip olmayan bütün itaat ve ibadetler, boştur. Âfiyetin eşlik etmediği bütün nimetler de kederdir. Böylece vecizliğine ve kelimelerinin azlığına rağmen bu sözün ilk bölümü din, diğer
  bölümü de dünya menfaatlerinin tamamını içermiş olmaktadır.”
  Çevirmen: İshak Doğan
  Yayın Tarihi
  ISBN 6059612050
  Baskı Sayısı 1. Baskı
  Dil TÜRKÇE
  Sayfa Sayısı 1120
  Cilt Tipi Karton Kapak
  Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
  Boyut 16.5 x 23.5 cm
  İtisam Yayınları
  Sepete Ekle
  44.00 TL
  110.00 TL
 • Emir ve Yasak Hadisleri
  Sekiz Hadis İmamının kitabından rivayet Edilen
  Emir ve yasak Hadisleri
  "Sünnete Göre Yaşamak İsteyenler İçin"
   
  BUHARİ | EBU DAVUT | TİRMİZİ | MÜSLİM | İBN-İ MACE | NESEİ | AHMET BİN HANBEL | İMAM MALİK
   
  Büyük Boy * Lüx Cilt * Şamua Kağıt * 888 Sayfa
   
  Yazarı: İbnu'l Mübarek el-Mevsili
  Mütercim: Hanifi AKIN

     Nefsimize ağır gelecek bir kitap çıkardığımızın farkındayız. Ama buna mecburduk. Çünkü; hayatımızın her alanında Allah'u Teala ve Peygamberimzin (s.a) emir ve yasaklarına uyacağımıza dair söz vermiştik. Biz Müslümanlar olarak Peygambere itaati Allah'a itaat olarak algılıyor ve inanıyoruz...
    
     Bu kitap;
    
     Peygamberimizin emir ve yasaklarını "ciddiye alanlar için" binlerce hadis arasından özenle seçilip dilimize kazandırılmış mükemmel bir kaynak eser.
  Sepete Ekle
  35.00 TL
  70.00 TL
 • Şerhu Riyazu's-Salihin (5 Cilt)

  Şerhu Riyazu's-Salihin (5 Cilt)

  Şerh-i Riyazus-Salihin
  Neden Bu Kitap: Çünkü tüm ehl-i sünnet mezhepleri tarafından kabul gören, senelerdir müslümanlar tarafından okunan bir başvuru kaynağıdır. Eserde; şeriatın bütün dallarından bilgiler yer almaktadır ki, bu yüzden şeriatın mukaddimesidir, denilebilir. 
  Neden bu müellif? Çünkü İmam Nevevi, tüm ehl-i sünnet mezhepleri tarafından kabul gören, hadis ve fıkıh dallarında uzman olan bir âlimdir. Kitaplarındaki ifadelerin basit ve anlaşılırlığı, getirdiği delillerin açıklığı, fikirlerinin netliği, fakihlerin görüşlerini sunarken ki insaflılığı dikkat çeker. Eserleri şu anda bile dünyanın dört bir yanındaki her Müslümanın önem verip istifade ettiği kitaplardır.


  Neden bu şarih? Çünkü ilmin bütün dallarında otorite olan Şeyh İbn Useymîn şöhreti dünyayı saran, ilmi dört bir yana yayılan, faziletini ve üstün değerini herkesin kabul ettiği büyük bir alimdir. Selef-i salihîn yolunda yürüyen, ihlaslı ve değerli bu alimin anlatım üslubu ve ilmi kolaylaştırması da onun büyük bir ayrıcalığıdır.

  İşte bu üç güzel ayrıcalığı bünyesinde barındıran bu eser; dikkat çekici tespitlerin/şerhlerin yer aldığı, sade, akıcı, güzel bir Türkçe ile tercüme edilerek kültür hayatımıza kazandırılmıştır. 

   

   
  Emeği Geçenler
  Yazar   : Muhammed b. Salih El-Useymîn
   
  Kategori Hadis - Sünnet
  Yayıncı Guraba Yayınları
  Liste Fiyatı 250.00 
  Barkod-ISBN 9786055387136
  Yayın Tarihi 2018-03-07
  Yayın Dili Türkçe
  Orjinal Adı Şerhu Riyazu's-Salihin (5 Cilt)
  Baskı Sayısı 2.Baskı
  Sayfa Sayısı 590
  Kapak Ciltli
  Kağıt Ivory
  Boyut 135 X 210
  Basım Yeri İstanbul
  Muhammed b. Salih El-Useymîn
  Sepete Ekle
  125.00 TL
  300.00 TL
Sayfa Başına      1 ila 10 arası kayıt gösteriliyor. Toplam kayıt: 64