Siyer

Siyer
Sırala:  
 • Son Peygamber Hz. Muhammed (4 Cilt Takım)

  Son Peygamber Hz. Muhammed (4 Cilt Takım)

  Birinci Kısım: Burada mucizelerle kuşatılmış doğumundan ve peygamber olarak gönderilinceye kadar olağanüstü hallerle çevrelenmiş hayatından bahsettim. Peygamber olarak gönderil dikten sonra da onun ve Allah yolundaki arkadaşlarının uğradıkları eziyetleri ve dayanıklılıklarını izah etmeye çalıştım. Nihayet İslam kenti olan Medine-i Münevvere’nin ve iman devletinin kurulmasıyla sonuçlanan hicreti anlattım.

  İkinci Kısım: Bu kısımda Hz. Peygamber’in; cihadını, şirki kökten söküp atmasını, Muhammedî davet yolunu açmasını, zor baların saldırılarını ve engelleri ortadan kaldırmasını, müminle re karşı yapılan fitneleri bertaraf etmesini anlattım. Peygam ber efendimiz bu engelleri ortadan kaldırınca İslam daveti engelsiz bir şekilde yoluna devam etti. Eza ve cefalar onu engelle medi. Bu kısım Hudeybiye barışıyla sona ermektedir. Hudeybiye barışı ile müşrikler, artık müminlere bir şey yapamayacaklarını anlamışlar ve onları yenmekten umutlarını kesmişlerdi. Mü’minlerle savaşmaktan aciz kalmışlardı. Arap Yarımada sında söz, imanın olmuş, İslam çağrısı her tarafa yayılır hale gelmişti.

  Üçüncü Kısım: Bu kısımda da Hudeybiye barışından sonra ki safhaları anlattım. Bu safhalarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Arap müşriklerinin yanında bir güç oluşturan yahudilerle mücadeleye başlamıştır. Artık İslam dini Arap Yarımadasını her taraftan hüküm altına almış, hatta Arap Yarımadasının dışında da yayılmaya başlamıştı. Örneğin Mûte savaşının ardından, artık şeytan Araplar arasında tapınılır bir mabud olmaktan umu dunu kesmişti. İslamiyet, Arap Yarımadasının çevresinde bilinmeye başlamıştı. Peygamber efendimiz mektuplar, elçiler ve seriyyeler göndererek İslamiyet’i etrafta yayıyordu. Şam’daki müminlerin bir kısmını öldüren Rumlara karşı savaşmaya hazır lanıyordu. Sonunda onlarla da savaşılmıştı. İslam davetini teminat altına alması, fitneyi yok etmesi gerekiyordu. Bu kısım, Pey gamber efendimizin irtihaliyle sona ermektedir.

  Allah’ım! Bizi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in nail olduğu hidayetten faydalandır. Bizi onun yolunda yürüyen kullarından eyle. Doğrusu Sen dilediğini doğru yola iletirsin ve şüphesiz Sen her şeye güç yetirensin.
  Muhammed Ebu Zehra
  Çevirmen: Mehmet Keskin
  Yayın Tarihi
  ISBN 6059612234
  Baskı Sayısı 1. Baskı
  Dil TÜRKÇE
  Sayfa Sayısı 1700
  Cilt Tipi Ciltli
  Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
  Boyut 17 x 24 cm
  İtisam Yayınları
  Sepete Ekle
  90.00 TL
  220.00 TL
 • Peygamberin Sireti Ahlakı Ve Daveti 4 Cilt Safiyurrahman Mübarek Furi
  Ürün Bilgisi

  Hz. Peygamberin Sireti, Ahlakı ve Daveti (4 cilt-Takım)
  Safiyyürrahman El-Mübarekfuri
  Tercüme:Dr. Mustafa Genç
  Editör: Yrd. Doç. Dr. Faik Akcaoğlu
   
  Nebî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şahsiyetinden hareketle İslâm'ı tanıtmayı amaçlayan bu kitap dört ciltten oluşmaktadır:
  Birinci ciltte öncelikle Hz. Peygamberin sîreti anlatılmakta, daha sonra da Tevrat'ta, İncil'de ve öncekilerin kitaplarında Son Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyaya gelişini müjdeleyen ifadelere yer verilmektedir.
  İkinci cilt "İslâm'da Güzel Ahlâk" başlığını taşımaktadır ve burada Nebî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in üstün nitelikleri anlatılmaktadır. Üçüncü cilt "Eziyet ve Sıkıntı Veren Şeyleri Gidermek" başlığını taşımakta olup burada, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in giderilmesi yönünde emir verdiği ve insanların hayatından kaldırılması gereken dört yüzden fazla eziyet ve sıkıntı elealınmaktadır.
  Kitabın dördüncü cildi ise "Kesin Deliller Işığında Hak Din" başlığını taşımaktadır. Burada öncelikle "Takva Sahiplerinin Önderi Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Sünnetinin Kur'ân-ı Kerîm'i Anlamadaki Yeri" konusu ele alınmıştır. Bunun ardından "Bilim Adamları Tanıklık Ediyor" ve "Biz Kitap'ta Hiçbir Şeyi Eksik Bırakmadık" başlıklarını taşıyan kısımlarda Kur'ân-ı Kerîm ve Sünnet'in bilimsel açıdan mucizevîliği üzerinde durulmuştur Son kısım ise "İslâm ve Batı" başlığından oluşmaktadır. Burada Batı, "iftira edenler, insaflı olanlar ve Müslüman olanlar" olmak üzere üç ayrı kategoride ele alınıp incelenmektedir. Son olarak da "Allah'a Davetin Nebevi Yöntemi"nin izahına yönelik bir çalışmayla kitap tamamlanmıştır
  Barkod
  9786056531903  
  Eser Adı Hz. Peygamberin Sireti, Ahlakı ve Daveti (4 cilt-Takım)
  Yazar Safiyyürrahman El-Mübarekfuri
  Çeviren Dr. Mustafa Genç
  Editör: Yrd. Doç. Dr. Faik Akcaoğlu
  Yayınevi: BEKA YAYINLARI
  Eserin Dili Türkçe
  Genel Anlamda Kategorisi
   
  İslam / Siyer
  Kağıt Bilgisi Şamua
  Kapak Bilgisi Ciltli
  Baskı Tarihi 2015
  Baskı Sayısı 1.baskı
  Sayfa Sayısı 2071
  Ebat X, Y, Z (mm.)
  (En, Boy, Derinlik)
  17 x 24
  Beka Yayıncılık
  Sepete Ekle
  120.00 TL
  200.00 TL
 • Fıkhu's Siyre
  Fıkhu's Siyre
  (Peygamber (s.a.v)'in Hayatı)
   
  Büyük Boy * Lüx Cilt * Şamua Kağıt * 784 Sayfa
   
  yazarı: İbn Kayyin el-Cevziyye
  Mütercim: Hanifi Akın
   
     İnsan; Peygamberi tanımaya, onun haber verdiklerini tasdik etmeye ve emrettiği hususlarda ona uymaya zorunludur. Zira iyi ve kötüyü ayrıntılı olarak bilmenin yolu ancak peygamberler vasıtasıyla mümkündür. Onlar tercih edilen ölçülerdir ki, diğer dözler, karakterler ve davranışlar onların söz, davranış ve karakterleriyle ölçülür. Hangi zaruret ve ihtiyaç farz edilirse edildin, kulun Peygamberlere olan ihtiyaç ve gereksinimi ondan çok daha fazladır.
   
     İnsanın dünya ve ahiret mutluluğu Hz. Peygamberin rehberliğine/örnekliğine (hedy) uymaya bağlıdır. Öyleyse, kendi iyiliğini düşünen, kurtuluşunu ve mutluluğunu isteyen herkesin, kendisini cahillikten kurtarıp, Allah elçisinin tabiileri, taraftarları ve grubu arasında sayılacak kadar onun örnekliğini ve yaşam biçimini tanıması gerekir. Bu hususta kimi insanlar, Peygamberin yaşam biçimine ilişkin engin bilgiye, kimileri çok bilgiye sahipken, kimileride böyle bilgiden yoksundurlar. Lütuf ve ihsan, Allah'ın elindeir; onu dilediğine bağışlar; zira Allah, sınırsız lütuf sahibidir.
   
  Sepete Ekle
  35.00 TL
  70.00 TL
 • 60 Seçkin Sahabe Hayatı Ciltli Yeryüzü Yıldızları Halid Muhammed Halid

  Yeryüzü Yıldızları

  Onlar, tam beklendikleri zamanda ve söz verildikleri günde geldiler..Onlar,
  Peygamberleri s.a.v. ile beraber müjdeleyici ve kulluk edici olarak geldiler..
  Kitapta anlatılan örnek ve önder bu altmış sahabe, Resulullah s.a.v. ile beraber yaşayan binlercesini anlatmada örnek şahsiyetlerdir ve bütün bir ashabı bunların şahsında anlatabiliriz.

   
  ISBN 6054041565
  Dil TÜRKÇE
  Sayfa Sayısı 670
  Cilt Tipi Karton Kapak
  Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
  Boyut 13 x 21 cm
  BEKA YAYINLARI
  Sepete Ekle
  25.00 TL
  50.00 TL
 • Mekke ve Medine Dönemi 2 Cilt Muhammed'in (s.a.v.) Hayatı ve İslam Daveti, Celaleddin Vatandaş
  Ürün Bilgisi
  O, Allahın, insanlara, dünya ve ahiret hayatlarını esenlik yurdu (Yunus, 10:25) kılacak yolu göstermek için gönderdiği elçilerinin sonuncusu Hz. Muhammed (s)den başkası değildi. Söz konusu olay ise, Onun, Allahın elçisi olarak seçildiğini bildiren ve böylelikle insanlara mutlak hakikâtleri bildirme sürecini başlatan vahiyle ilk defa muhatap oluşuydu. Bu olayı, yani ilk vahyin gelişini takiben, kıyamete kadar ki zaman içerisinde yaşayacak bütün insanlar için gerçek mutluluğun, adaletin, huzurun, güvenin, iyiliğin, güzelliğin... yolunu gösterecek ilâhî bilgiler yirmi yılı aşkın süreyle vahyolundu. Vahyolunan her ayetle bireysel ve toplumsal hayatın olması gereken en mükemmel şekli, en güzel muhtevası bildirildi, açıklandı, gösterildi. Vahyolunan ayetler ve o ayetlerin oluşturduğu Kuran önce elçisini eğitip yetiştirdi. Onun ilâhî talimatlarıyla mükemmelleşen ve tüm insanlık için en güzel model haline gelen uygulamaları ve yaşantısı ise ilâhî bilginin pratiğe aktarılışı olarak anlam kazandı. Böylelikle, insanlığa sunulan dosdoğru ve en güzel hayat tarzı, teorik esaslar halinde insanlara bildirilen bir bilgi yığını olmaktan çıktı; ilâhî bilgi Onun şahsında en mükemmel modelini buldu; insanlık Onun şahsında bir insanın ulaşabileceği en mükemmel aşamaya erişti.
   
   
  Yayın Yılı: 2014
  1136 sayfa
  Kitap Kağıdı
  16,5x23,5 cm
  Karton Kapak
  ISBN:9753522298
  Dili: TÜRKÇE
  Pnar Yayınları
  Sepete Ekle
  54.00 TL
  90.00 TL
 • Sahabe- i Kiram Ansiklopedisi (5 Cilt), İbni Hacer Askalani
  Ürün Bilgisi
  İbn Hacer el-Askalânînin kırk yılda yazdığı el-İsâbe fî temyizis-sahâbe İslam ilimler tarihinde sahabe bilgisi konusunda telif edilen kitapların zirvesidir. Gerek dayandığı kaynakların zenginliği ve gerekse izlediği özgün telif yöntemi esere haklı bir şöhret ve otorite kazandırmıştır. Eserde sahâbîlerin tam adı, soyu, kabilesi, aşireti, doğum ve ölüm tarihi belirtilmekte, kişilerin sahâbî olduğunu ortaya koyan yönleri çeşitli kaynaklardan bilgiler eşliğinde verilmekte ve nihayet bu zatların hadis ilmindeki yeri ve önemi ortaya konmaktadır. İsâbe ansiklopedik bir Ashâb-ı Kirâmda Kim Kimdir? kitabıdır. Müellifin kitaba sonradan eklediği Künyeler ve Hanım Sahâbîler bablarının neşri bilahare düşünülmektedir.

  Sayfası :2952    Ebat : 160-240   Baskı : 2010-9    Cilt : Karton
  İz Yayıncılık
  Sepete Ekle
  160.00 TL
  250.00 TL
 • Peygamberimizin Hayatı ve Daveti

  Peygamberimizin Hayatı ve Daveti

  Bu eser uluslararası Siret-i Nebi ödülünü kazanmış ve çeşitli dillere çevrilerek büyük bir kabul görmüştür. Eserde Peygamberimizin hayatı, daha önce bu alanda yazılan bütün kaynaklar taranarak Arapça’nın yanı sıra Farsça ve Urduca eserlerden de yararlanılarak ortaya konmaktadır. Peygamber Efendimizin (s.a.) hayatının anlaşılması ve yaşanması için kaleme alınmış olan bu eser efendimizin hayatında bizler için var olan misalleri en iyi şekilde gözler önüne sermektedir.
  Çevirmen: Dr. Halil İbrahim Kutlay
  Orjinal Adı Er-Rahiku'l-Mahtum
  ISBN 9756223307
  Dil TÜRKÇE
  Sayfa Sayısı 496
  Cilt Tipi Ciltli
  Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
  Boyut 13.5 x 21 cm
  Safiyurrahman el Mübarek Furi Risale Yayınları
  Sepete Ekle
  20.00 TL
  36.00 TL
 • Hz. Ömer r.a.

  Hz. Ömer (r.a.)

  Unutmayalım ki o Ömer (r.a.) şu sözlerin sahibidir: “Eğer Muhammed (s.a.) ümmeti arasında bu işte (halifeliğe) benden daha muktedir birinin olduğunu bilseydim, Müslümanların yönetimini yüklenmektense boynumun vurulmasını tercih ederdim.”
   
  İşte Allah’a davetin üslubu budur. Bu davetin hesabında kişilerin takdirlerinin yeri yoktur. Bu dava bir mesajdır, bir inançtır... Onu gereği gibi eda eden, yerine getirdiği ne olursa olsun sevabını kazanır. Eğer Yüce Allah, Müslümanları yöneten kimselere bu kitabı okumak ilhamını verecek olursa elbette bu açıdan onlar için çok yararlı olur. Yönetimleri daha bir sağlamlaşır, halkları onları sevmeye başlar ve kalpler etraflarında kenetlenir...
   
  Müslüman ümmetin fertlerinin, Hz. Ömer’in (r.a.) ahlakıyla ahlaklanması ve onun siyasetini izlemesi halka son derece önemli ölçüde bir istikrar kazandıracaktır... Hz. Ömer (r.a.) iman ettiği Resulün (s.a.) ve O’ndan sonra gelen halifesinin çok iyi bir askeri idi... Resulünden (s.a.) Müslümanın samimi bir mümin olup -insanlar hoşnut olmasa bile- her zaman hak ile birlikte bulunup, bu konuda her şeyi nasıl feda edebileceğini ve yalnızca Allah’ın rızasını gözetip onunla nasıl yetineceğini öğrenmişti... Bu kadarı yeter de artar bile..

  Yayın Tarihi2017-08-08ISBN9944275446Baskı Sayısı1. BaskıDilTÜRKÇESayfa Sayısı576Cilt TipiKarton KapakKağıt CinsiKitap KağıdıBoyut14.5 x 21.5 cm
  Ömer Tilmisani Risale Yayınları
  Sepete Ekle
  18.00 TL
  28.00 TL
 • Zeyd bin Hattab (r.a.)

  Zeyd bin Hattab (r.a.)

  Zeyd bin Hattâb radıyallahu anh elindeki sancağı kuvvetli bir şekilde, sağa sola sallıyor ve bütün sesi ile bağırıyordu:
   
  -Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in  ashabı!
  Yanıma gelin. Hiç şüphesiz ki, bugünkü kararımız ya zafer ya da ölüm…
   
  Ve işte Ebû Huzeyfe radıyallahu anh insanların arasında bağırıyor:
   
  -Ey Kur’an ehli! Kur’an’ı ameller ile süsleyin.
   
  -Ey Müslümanlar topluluğu! Yanıma gelin. Ben Ammâr bin Yâsir’im (radıyallahu anh). Cennet, cennet…
  Çevirmen: Seyit Halit İlcihan
  Yayın Tarihi
  ISBN 6059603096
  Baskı Sayısı 2. Baskı
  Dil TÜRKÇE
  Sayfa Sayısı 104
  Cilt Tipi Karton Kapak
  Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
  Boyut 13 x 19.5 cm
  Muhammed Halid Sabit BEKA YAYINLARI
  Sepete Ekle
  3.50 TL
  7.00 TL
 • Sad bin Muaz Muhammed Halid Sabit
  Ürün Bilgisi

  Sad bin Muaz

  Muhammed Halid Sabit

  BEKA Yayıncılık

  Sepete Ekle
  4.50 TL
  8.00 TL
Sayfa Başına      1 ila 10 arası kayıt gösteriliyor. Toplam kayıt: 24